Kontakt

Adresa:
MONARCH KARATE KLUB, o.z.
Kalinčiakova 12
831 04, Bratislava
Slovenská republika

e-mail:
info@monarchkarate.sk

 

Banka:
Tatra banka, a.s.
IBAN: SK 6411000000002625028969

IČO: 30 798 051
DIČ: 202 2076364

Mobilné číslo:
+421 905 566 237 – Ing. Ľuboš Ráchela
+421 904 700 560 – Štefan Brieška