Možnosti spolupráce

Vážení športoví priatelia,
dovoľte nám predstaviť Vám Vaše možnosti spolupráce s naším klubom, a tak podporiť rozvoj karate nielen ako športu ale aj ako vyšší princíp duchovných hodnôt, ktorými sú sebadisciplína, cieľavedomosť, zodpovednosť, pravdovravnosť, chuť víťaziť, pokora, úcta k ľuďom či pozitívny pohľad na život.

Benefity spolupráce
• oslovenie širokej verejnosti športovcov a priaznivcov športu na Slovensku i v zahraničí
• positioning firmy podporujúcej rozvoj talentovanej mládeže v oblasti športu
• podpora športu a efektívneho trávenia voľného času
• promotion pred partnermi klubu a partnermi iných klubov (firemný sektor, neziskový sektor, žiaci a študenti, široká verejnosť)

Forma spolupráce
Reklama Vašej spoločnosti prostredníctvom nášho klubu formou zmluvy o reklame

Opis jednotlivých služieb

Umiestnenie loga a hypertextového odkazu na internetovej stránke klubu
Logo partnera spolu s hypertextovým odkazom na jeho domovskú stránku bude umiestnené na stránke klubu:www.monarchkarate.sk v časti „reklamní partneri“

Umiestnenie loga na športových odevoch členov klubu
Logo bude umiestnené na klubovej športovej súprave a klubovom tričku na chrbtovej časti. Súpravy a tričká sa distribuujú medzi členmi klubu a sú povinným oblečením počas všetkých súťaží.

Umiestnenie loga na paneli partnerov počas hlavných celoslovenských súťaží
Panel partnerov jednotlivých slovenských klubov sa umiestňuje počas celej doby trvania súťaže na viditeľnom mieste, zvyčajne v blízkosti stupňov pre víťazov a miesta pre rozhodcov. Počet celoslovenských kvalifikačných súťaží je v priebehu roka 10 vrátane majstrovstiev Slovenska jednotlivcov a družstiev.

Možnosť umiestniť vlasné reklamné bannery počas klubovej súťaže
Počas konania súťaže organizovanej Monarch karate klubom budú Vaše vlastné reklamné bannery akejkoľvek veľkosti umiestnené v priestoroch športovej haly na viditeľnom a frekventovanom mieste.

Možnosť umiestniť vlastné reklamné bannery počas letného klubového sústredenia
Počas konania týždňového letného sústredenia organizovaného Monarch karate klubom budú Vaše vlastné reklamné bannery akejkoľvek veľkosti umiestnené v priestoroch rekreačného zariadenia na viditeľnom a frekventovanom mieste.

Umiestnenie loga na paneli partnerov počas klubovej súťaže
Panel partnerov klubu sa umiestňuje počas celej doby trvania klubových ako aj iných celoslovenských súťaží na viditeľnom mieste, zvyčajne v blízkosti stupňov pre víťazov a miesta pre rozhodcov. Panel partnerov klubu sa rovnako používa vo všetkých tlačených materiáloch o klube a klubovej súťaži od okamihu podpísania zmluvy.

Umiestnenie loga na paneli partnerov počas propagačných vystúpení
Súčasťou náboru nových cvičencov a talentov je organizovanie propagačných vystúpení, kde je predstavené karate ako šport, klub a partneri klubu. Účasť na týchto vystúpeniach je rôzna – v závislosti od miesta konania sa pohybuje sa v rozmedzí 40 – 500 záujemcov.

Umiestnenie loga vo Výročnej správe klubu
Výročná správa sa ako reprezentačný materiál distribuuje všetkým partnerom a priaznivcom klubu a zároveň je zverejnená na internetovej stránke klubu.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na osobnom stretnutí, kontaktné údaje sú v sekcii Kontakt.