História klubu

Monarch karate klub je založený na princípoch rovnosti a prirodzeného akceptovania osobnosti. Hlavnými zakladateľmi klubu sú Ľuboš Ráchela, Róbert Prôčka, Dominika Sabová a Štefan Brieška. Korene klubu siahajú do roku 1977, kedy začala partia mladých pánov cvičiť karate v malej dedine na strednom Slovensku, v Tekovskej Breznici, pod vedením Antona Krištofa. Na jeden z prvých náborov sa prihlásil aj Ľuboš Ráchela, vtedy mal 12 rokov. Nasledovali ďalšie nábory, kde sa postupne prihlásili Róbert Prôčka a Štefan Brieška. Karate sa stalo ich životnou cestou. Nasledovala športová kariéra, ktorú si o jednotlivých pánoch budete môcť prečítať v ich autobiografiách.Život plynul ďalej a cesty spomínaných pánov sa stretli v Bratislave v roku 2003. Na jednom z neformálnych rozhovorov navrhol Róbert Prôčka Ľubošovi Ráchelovi, aby spolu trénovali pod jeho vedením. Pri hľadaní priestorov na cvičenie pomohla Dominika Sabová a prvé tréningy boli na svete.

Počas tréningov sa zrodila myšlienka vrátiť sa na tatami a pokračovať v športovej kariére ako masters karate v kategórii súborné cvičenia družstvá. Družstvo tvoria traja cvičenci. K dvojici Ráchela, Prôčka pribudol Brieška a družstvo bolo na svete. Nasledovali tvrdé tréningy a majstrovstvá Slovenska v roku 2004, ktoré spomínaná trojica suverénnym spôsobom vyhrala. Po majstrovstvách Slovenska klub dostal pozvánku zúčastniť sa majstrovstiev Sveta klubov, ktoré usporadúvalo Talianske Vasto v roku 2005. Klub získal celkovo osem medailí a tú najcennejšiu zlatú a titul majstra Sveta získal Štefan Brieška v kategórii športové kumite. Tento titul ako aj ostatné výsledky klub dosiahol pod vedením Ľuboša Ráchelu. Jednotlivé ocenenia si môžete prečítať v časti výsledky.

V roku 2005 klub zmenil názov na športový klub karate Bratislava Nové Mesto, kde je aj jeho sídlo. Počas rokov členská základňa klubu narastala a z úspešných športovcov sa stali tréneri, ktorí odovzdávajú novým cvičencom svoje umenie, a tak pokračujú vo svojej ceste. Klub sa preorientoval v prevažnej miere na prácu s deťmi, ale svoje miesto si v ňom nájde každý bez ohľadu na vek. V roku 2009 klub zmenil svoj názov a vrátil sa k pôvodnému názvu Monarch karate klub.
Hlavnou činnosťou klubu je rozvíjať myšlienku karate vo všetkých formách (športové karate, bojové karate, relaxačné karate, karate ako spôsob chudnutia, rodinné karate, karate ako forma sebadisciplíny, karate ako životná cesta), aby si každý cvičenec našiel to svoje, a tak si zabezpečoval hygienu svojej duše a kultúru tela.