Svetové organizácie karate

World Goju-Ryu Karate-Do Federation (WGKF)
World Karate Federation (WKF)